En arendalsmann var ikke enig i at han hadde kjørt for fort forbi Risør, og nektet å vedta et forenklet forelegg. Nå har saken vært oppe i retten.

Tekst: Tore Myrberg

Det var i februar at mannen, som er i slutten av 40-årsalderen, ble målt til 82 km/t i 70-sonen ved Vinterkjær i Risør. UP på stedet ga mannen mulighet til å gjøre opp gjennom et forenklet forelegg på 3 400 kroner, men dette ønsket ikke arendalsmannen.

I retten holdt han på at han ikke var skyldig, og argumenterte for flere ting han mente var til hans fordel.

Det med vesentlige var at kan hevdet å følge fartsgrensa på 70 km/t. Men, i tillegg mente han at politiets måling ikke kunne legges til grunn med den begrunnelse at politiet ikke hadde gjennomført kontrollen i henhold til gjeldende regler for sikkerhet ved arbeid langs veien, og heller ikke gjort andre nødvendige HMS-tiltak.

Det siste blant annet ved at stopposten var på en trang busslomme, og at det ikke var godt synlig for andre trafikanter at politiet hadde trafikkontroll.

Retten fant imidlertid målingen korrekt, og at de andre forholdene ikke var relevant for skyldspørsmålet.

Siden saken ikke ble avgjort gjennom et forenklet forelegg fikk mannen en bot på 4 100 kroner. I tillegg måtte han betale 1 500 kroner i saksomkostninger. Dermed ble det hele 2 200 kroner dyrere enn om han godkjente forelegget på stedet.