Risør kommune har i dag sendt ut en pressemelding hvor de presiserer at påbud om karantene og ventekarantene skal følges. Les pressemeldingen her:

Påbud om karantene og ventekarantene skal følges

Over 150 personer, i første rekke knyttet til Risør Barneskole, Voksenopplæringen VIRK og Tjenna barnehage, er i eller vil bli sendt i smittekarantene etter at et familie på fem fra Risør testet positivt for Covid19 fredag ettermiddag og kveld. I tillegg må husstandsmedlemmer til nærkontakter av Covid19-smittete være i ventekarantene. Både smittekarantene og ventekarantene er lovpålagt og må oppfattes som et påbud, ikke et råd eller en henstilling.

Det er bare de som har fått positiv Covid19-test som skal i isolat. Her gjelder ekstra strenge regler.

Kravene til karantene og smittekarantene er de samme. For vanlig smittekarantene må karantenetiden på 10 dager holdes. i Risør har kommuneoverlegen besluttet at full karantenetid på 10 dager skal oppfylles og at det ikke er anledning til å teste seg ut av karantene fra den syvende dagen. For ventekarantene må man avvente gyldig negativt testresultat fra nærkontakten til en covid19-smittet. Dette kan ta fra to til fem-seks dager da det i noen tilfeller må tas to tester for å påvise et gyldig negativt testresultat. I den smittesituasjonen som er i Risør nå, må alle i ventekarantene vente på informasjon fra smittesporingsteamet i Risør kommune før de kan gå ut av ventekarantene. Hvor mange som nå må i ventekarantene i Risør har vi foreløpig ikke full oversikt over, men det dreier seg om flere hundre personer.

Når du er i smittekarantene skal du skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Skal du være på et annet egnet oppholdssted enn hjemmet ditt skal det være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. (Se definisjon på helsemyndighetenes hjemmesider). Du må i smittekarantene holde økt avstand til andre voksne i husstanden, ikke gå på jobb, skole eller barnehage, ikke foreta reiser innenlands, ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer, ikke ta offentlig transport, ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.