Ordfører Per Kristian Lunden håper man nå nærmer seg en mer normal situasjon etter at kommunen har hatt 25 tilfeller av Covid19 på snaue to uker.

Tekst: Tore Myrberg

Lunden viser til at det nå ikke lengre er noen i karantene ved Risør barneskole eller Tjenna barnehage, og at de som er i karantene ved Risør ungdomsskolen går ut av denne 22. mai.

– Det er fortsatt elever og lærere i karantene ved voksenopplæringen VIRK og Frydenborg barnehage er fortsatt stengt. Det foregår testing etter at to ansatte ved Frydenborgsenteret testet positivt i går og smittesporingen har oversikt over nærkontakter. Er vi heldige nå kan en svært dramatisk periode i korona-pandemien i Risør nærme seg slutten, sier Lunden.

Han understreker imidlertid at smittefaren fortsatt er stor, og at smitteberedskapen må være på topp.

– Den ekstraordinære forskriften for strengt smittevern som bystyret har innført, gjelder til 28. mai og må følges strengt.

Flere har gitt uttrykk for at de hadde ønsket at kommunen stengte alle skolene i en periode. Dette kommer imidlertid ikke til å skje med mindre smittesituasjonen endrer seg.

– Her er nasjonale forskrifter, formidlet blant annet via Statsforvalteren i Agder, tydelige på at skoler ikke skal stenges forebyggende og at økning fra gult til rødt nivå i skolene bare kan skje under en smittesituasjon som er mer alvorlig og uoversiktlig enn den Risør har hatt og har.