Det er forventet friske debatter da ting som eiendomsskatt og gågate skal opp i bystyret i dag. Her følger du møtet direkte.

Her kan du se sakslista for dagens møte:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/37 20/185 Detaljregulering fv.416 Øylandsdal-Dørsdal Dokumenter Behandlinger
PS 21/38 20/4718 Eiendomsskatt 2021 – alternativsvurderinger Dokumenter Behandlinger
PS 21/39 21/2056 Smittevern og byutvikling i Risør sentrum sommer 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/40 21/1630 Trafikksikkerhetsplan i Risør kommune. Organisering og innhold Dokumenter Behandlinger
PS 21/41 21/1709 Digital omstilling – en mulighet for Risør Dokumenter Behandlinger
PS 21/42 19/13135 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig assistanse Dokumenter Behandlinger
PS 21/43 21/577 Nytt sprinkleranlegg i Risør kirke – alternative løsninger Dokumenter Behandlinger
PS 21/44 20/1067 Tyriveien – Vedtak om utbygging Dokumenter Behandlinger
PS 21/45 21/807 Søknad om midlertidig dispensasjon på planformål gnr. 5 bnr. 48 Søker: Sørlandet Feriesenter AS v/Mads Henrik Sandnes Dokumenter Behandlinger
PS 21/46 20/1639 Bestemmelser om hjemlevering av alkohol i Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 21/47 21/1681 Søknad om tilskudd til bygging av en flytende badstue – Risør Havbad Dokumenter Behandlinger
PS 21/48 21/1875 Kvalitetsmelding for oppvekstsektoren med tilstandsrapport for grunnskolen Dokumenter Behandlinger
PS 21/49 21/1270 Nytt ordensreglement Risørskolen 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/50 21/1870 Behovsplan for Risørbarnehagen 2021-2025 Dokumenter Behandlinger
PS 21/51 19/12821 Søknad om å gjeninntre i folkevalgte verv før fritaksperioden er utgått – Sara Sægrov Ruud (V) Dokumenter Behandlinger
PS 21/52 21/80 Interpellasjoner til bystyret 27.05.2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/53 21/2233 Lettelser i tiltak Covid19 Dokumenter Behandlinger