Bystyret i Risør møtes klokken 17 i ettermiddag på Teams for å behandle de sakene de ikke rakk sist torsdag.

Her på iRisør.no kan du som vanlig følge møtet i sin helhet. Her er sakene som skal behandles:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/54 21/577 Nytt sprinkleranlegg i Risør kirke – alternative løsninger Dokumenter Behandlinger
PS 21/55 21/807 Søknad om midlertidig dispensasjon på planformål gnr. 5 bnr. 48 Søker: Sørlandet Feriesenter AS v/Mads Henrik Sandnes Dokumenter Behandlinger
PS 21/56 21/1681 Søknad om tilskudd til bygging av en flytende badstue – Risør Havbad Dokumenter Behandlinger
PS 21/57 20/1067 Tyriveien – Vedtak om utbygging Dokumenter Behandlinger
PS 21/58 20/1639 Bestemmelser om hjemlevering av alkohol i Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 21/59 21/1630 Trafikksikkerhetsplan i Risør kommune. Organisering og innhold Dokumenter Behandlinger
PS 21/60 21/1709 Digital omstilling – en mulighet for Risør Dokumenter Behandlinger
PS 21/61 19/13135 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig assistanse Dokumenter Behandlinger
PS 21/62 21/1875 Kvalitetsmelding for oppvekstsektoren med tilstandsrapport for grunnskolen Dokumenter Behandlinger
PS 21/63 21/1270 Nytt ordensreglement Risørskolen 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/64 21/1870 Behovsplan for Risørbarnehagen 2021-2025 Dokumenter Behandlinger
PS 21/65 21/80 Interpellasjoner til bystyret 27.05.2021 Dokumenter Behandlinger