Vi sender formannskapsmøtet direkte her på iRisør.no. Sjekk selv hva som står på sakslista til dagens møte:

 

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/44 19/11327 Regnskap og årsberetning 2020 Dokumenter Behandlinger
PS 21/45 20/4718 Tertialrapport 1/21 Dokumenter Behandlinger
PS 21/46 20/2530 Søknad om støtte fra den kommunale tilskuddsordningen for næringslivet i forbindelse med Koronasituasjonen fra Mademoiselle Dokumenter Behandlinger
PS 21/47 20/2530 Søknad om støtte fra den kommunale tilskuddsordningen fra næringslivet i forbindelse med Koronasituasjonen fra Risør Sko AS Dokumenter Behandlinger
PS 21/48 21/493 Søknad om kjøp av kommunal tilleggstomt til Sted: Vardøya 52 gnr. 31 bnr. 19 Søker: Pål Boe Steinberg med fl. Dokumenter Behandlinger
PS 21/49 21/1505 Søknad om kjøp av tilleggstomt til boligeiendommen Tiurveien 7 gnr. 14 bnr. 379 Søker/ kjøper: Lars Kjørholt Hjemmelshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 21/50 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv – Nils Kirkedam Dokumenter Behandlinger
PS 21/51 20/4747 Overdragelse av legehjemmel til Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 21/52 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv i Kulturutvalget og suppleringsvalg- Tove Hansen (Ap) Dokumenter Behandlinger
PS 21/53 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv og suppleringsvalg – Paal Eckhoff Salvesen (Ap) Dokumenter Behandlinger