Etter spørsmål både fra Andreas Haugland Ausland, og flere politikere, har nå Risør kommune fått på plass regnbueflagget utenfor Risørhuset.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Det var Haugland Ausland som først stilte spørsmål ved hvorfor ikke Risør kommune fulgte i andres fotspor og lot regnbueflagget vaie under den internasjonale pride-måneden juni.

Innspillet ble fulgt opp av Anette Lunner (H) og Andrew Windtwood (R), og sistnevnte har også sendt et spørsmål til ordføreren i sakens anledning. Her spør han hvordan ordføreren ser på en slik flaggmarkering for å markere støtte for et mer åpent og aksepterende Norge og i solidaritet med homofiles kamp i andre land.

Ordføreren sier i sitt svar at han er positiv til en slik flagging i juni, og at man nå har fått på plass flagg utenfor Risørhuset. De skal stå ut juni så fremt stengene ikke skal brukes til annen flagging.

Andreas Haugland Ausland er glad for den raske responsen.

– Det er flott at kommunen har reagert så raskt og fått på plass flaggene, sa han til iRisør.no da det ble klart at regnbueflaggene vaiet også i Risør.

Her er hele svaret fra ordfører Per Kristian Lunden (Ap) til Windtwood:

Stortinget har 25. mai i år vedtatt endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, jf. Prop. 105 L (2020-2021) Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg), jf. Innst. 473 L (2020-2021). Endringene innebærer at kommunene gis utvidet mulighet til å kunne flagge med andre flagg enn det norske, de samiske eller kommune- eller fylkesflagget fra sine bygninger. Andre flagg kan etter endringene brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det er ikke lenger et vilkår om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra.

Som eneansvarlig for å forvalte flaggreglene for kommunale flaggstenger i Risør må jeg innrømme at jeg har praktisert denne nylige endringen i flaggloven i hele min ordførerperiode. Grunnholdningen til flagging er at vi flagger med det norske flagget eller Risørflagget på de offisielle flaggdagene. Her gjelder vanlige regler for når flagget skal heises og fires. Jeg har i tillegg sagt ja, etter et innbyggerinitiativ, til at det på stengene rundt indre havn heises vimpler på dager det ikke flagges med andre flagg.

I tillegg har jeg sagt ja til at det flagges med flagg fra deltakerland ved internasjonale arrangementer, at det flagges med nordiske flagg på Nordens dag og at det flagges med arrangements- eller logo-flagg ved viktige arrangementer som Risør kammermusikkfest, VM i seiling etc. Denne flaggingen gir oppmerksomhet og status til større arrangementer. Det flagges bare etter initiativ og søknad fra lokal arrangør.

Vi har de siste årene markert og flagget med regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager i august. Det er etter min oppfatning spesielt viktig å markere og støtte dette initiativet i vår landsdel i samarbeid med FRI Agder. De fleste kommunene i Agder gjør det samme som oss i Risør. Jeg synes det er flott at kommuner i landsdelen velger å flagge og delta i en markering av mangfold og inkludering. Det er viktig å heie på et varmere, rausere Agder og grunnleggende respekt for menneskerettighetene-

I 2018 kom BUFetat sin holdningsundersøkelse som viser at folk i Agder er dobbelt så negative til LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner)

enn ellers i landet. Tall fra levekårsundersøkelsen til skeive på Agder viser at i LHBTI-gruppen har nær 60 prosent selvmordstanker. Blant transpersoner og bifile kvinner svarer om lag hver tredje person at de har forsøk selvmord. De som svarer på undersøkelsen er unge. De bor og lever sine liv i våre kommuner på Agder.

Dette viser helt spesielle og alvorlige utfordringer i vår landsdel. Utfordringer vi må møte med solidaritet og inkludering, ikke fordommer. Jeg tror og håper at situasjonen ikke er så dyster i Risør, og jeg oppfatter oss som grunnleggende tolerante og åpne. Men vi har alle godt av en påminning

Der er organisasjonen FRI som står bak Skeive Sørlandsdager. De kommer med følgende råd til ordførerne i Agder.

  • Sørg for god seksualundervisning i skolene, at barn og unge kan kjenne seg igjen i historiene som fortelles i skoler og barnehager, i bildene vi bruker og hvordan vi snakker om hverandre. For eksempel at det også fortelles om skeive (og alle andre minoriters) familier når prosjektet i barnehagen er «familien min».
  • Vær nysgjerrige på forskning og fakta om seksualitets- og kjønnsmangfold. Dette er et relativt nytt kunnskapsområde. Vis nulltoleranse for alle former for mobbing og diskriminering.
  • Bruk muligheten til å delta i markeringen av Skeive Sørlandsdager. Snakk om likeverd på jobben, når du møter folk – hva betyr dette for deg.

For meg er det altså spesielt viktig å heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager i august. Nå mener flere at regnbueflagget bør vaie også under den internasjonale Pride-måneden juni. Det har jeg ikke noe i mot, og det vil flagges med regnbueflagget på de to kommunale flaggstengene foran Risørhuset alle dager ut juni hvis ikke stengene skal brukes til annen flagging.