Foto: Markus B. Hansen

Tre personer i Risør anmeldt til politiet for brudd på karantene-bestemmelsene. De tre anmeldte er en eier av et lokalt foretak og to arbeidstakere fra et land i EØS-området.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Det er  Risør kommune ved kommuneoverlegen som har anmeldt tre personer i Risør til politiet for brudd på karantenebestemmelsene for covid19.

– De to ansatte har kommet kjørende i egen bil til Risør 5. juni. Arbeidstilsynet har under et tilsyn avdekket at de to arbeidstakere har karanteneopphold i en bopel hvor det ikke er søkt om godkjenning til karanteneinnkvartering, skriver Risør kommune i en pressemelding.

Ifølge Arbeidstilsynet tilfredsstiller heller ikke dette oppholdsstedet kravene til egnethet.  De to er nå anbrakt på et godkjent karantenehotell.

– Kommuneoverlegen vurderer at karantene i ikke godkjent oppholdssted utgjør en alvorlig risiko for spredning av covid-19 smitte, og at umiddelbar overføring til karantenehotell er nødvendig av hensyn til forsvarlig smittevern. Risør kommune ved kommuneoverlegen begjærer de involverte tiltalt og straffet for brudd på karantenebestemmelser.