Dagens bystyret blir sendt live fra ungdomshuset Fjordheim på Søndeledtunet. Du kan se hele sendingen her fra klokken 09:00.

 

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/66 20/185 Detaljregulering fv.416 Øylandsdal-Dørsdal Dokumenter Behandlinger
PS 21/67 19/10170 Søknad om forlenget frist for igangsettelse av resten av tiltaket Sted Krags gate 54 og 56. Gnr 16 bnr 1419 og 540. Tiltakshaver Risørsenteret AS. Dokumenter Behandlinger
PS 21/68 19/11327 Regnskap og årsberetning 2020 Dokumenter Behandlinger
PS 21/69 20/4718 Tertialrapport 1/21 Dokumenter Behandlinger
PS 21/70 21/1875 Kvalitetsmelding for oppvekstsektoren med tilstandsrapport for grunnskolen Dokumenter Behandlinger
PS 21/71 21/1270 Nytt ordensreglement Risørskolen 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/72 21/1870 Behovsplan for Risørbarnehagen 2021-2025 Dokumenter Behandlinger
PS 21/73 20/4747 Overdragelse av legehjemmel til Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 21/74 19/12451 Ny behandling av reglement for politiske organer i Risør kommune – Ny sak Dokumenter Behandlinger
PS 21/75 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv – Nils Kirkedam Dokumenter Behandlinger
PS 21/76 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv i Kulturutvalget og suppleringsvalg- Tove Hansen (Ap) Dokumenter Behandlinger
PS 21/77 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv og suppleringsvalg – Paal Eckhoff Salvesen (Ap) Dokumenter Behandlinger
PS 21/78 19/13917 Kontrollutvalget – Årsmelding 2020 Dokumenter Behandlinger
PS 21/79 21/80 Interpellasjoner til bystyret 24. juni 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/80 20/453 Tjennasenteret – behov for utvidet lånebevilgning Dokumenter Behandlinger