Vidar Iversen har sendt oss dette leserinnlegget hvor han skryter av restaureringen av Rådhusgata 1, men samtidig lurer på noen av valgene.

Restaurering av Rådhusgata 1

Trehusbyen.no skriver om bygningen at «Rådhusgata 1 er en av byens fineste bygninger med rene linjer og enkle dekorasjoner. ..» Gården ble oppført etter bybrannen i 1861, med apotek i første etasje og leilighet i andre. Den er nå restaurert og tilbakeført til sitt opprinnelige utseende. Byggmester Arvid Sollie har stått for tømrerarbeidet og malermester Luciano Novembrini har stått for malerarbeidet. Har fulgt arbeidet underveis og har sett hvor pietetsfullt håndverkerne har utført restaureringsarbeidet.

Fikk i dag (6/7) se at 3 krysspost-vinduer i første etasje i gården har blitt skiftet ut med panorama-vinduer. Det skurret umiddelbart i mine øyne og jeg stusset fælt hva hensikten med denne utskiftningen kunne ha vært? Noe sa meg at dette grepet ikke var særlig vellykket og neppe forenlig med godt bygningsvern.

Jeg forhørte meg med byggmesteren, som kunne fortelle at utskiftingen av vinduer ble foretatt etter ønske fra gårdeier, i samråd med tidligere byantikvar og innenfor reguleringsplanen for bysentrum. Gårdeier ønsket å tilbakeføre vinduene til sin opprinnelige utforming, etter et foto fra ca 1900. Da var det store «butikk-vinduer» i første etasje hvor apoteket holdt til. Disse ble visstnok erstattet med krysspostvinduer, lik de øvrige vinduene i første etasje, engang på 50-tallet. Det ga huset en ensartet vindus-utforming, inntil nå.

Apoteket flyttet ut i 2010. I dag huser første-etasjen et eiendomsmegler-kontor.

Det er viktig å bevare og tilbakeføre historiske bygninger til deres opprinnelige utseende. Men, utformingen på vinduene som ble satt inn i apotekets lokaler på 50-tallet var jo forenlig med byggets øvrige vinduer, selv om det ikke var historisk korrekt.

Utskiftningen og tilbakeføringen er gjort i beste mening med ønske om å bevare byggets integritet, men de 3 vinduene som er satt inn ligner lite på de originale.

På vedlagt bilde fra 1906 ser det ut som det opprinnelig var vinduer som var «delt» horisontalt, med en malt skiltplate som fylte nedre del.

Jeg sår tvil om de store, «nakne» panorama-vinduene, slik de fremstår i dag, er mer historisk korrekte enn krysspost-vinduene som er skiftet ut. Men kanskje gårdeier har planer om å hyre en tradisjonell skiltmaler til å male/fylle nedre del på de 3 vinduene i første etasje?

Det burde eieren gjøre for at resultatet av det gode håndverksarbeidet som er utført og den historiske forskjønningen av den staselige bygningen ikke blir forringet.

Og eiendomsmeglerne i første etasje trenger ikke store utstillingsvinduer for å presentere sine salgsobjekter. Rådhusgata 1 bør fortsatt fremstå som en av byens fineste bygninger, «med rene linjer og enkle dekorasjoner».

Vidar Iversen, lektor i grunnskolen.