Målinger i Finnøysundet viser at blåskjellene i Risør fortsatt er for giftige til at de kan spises.

Tekst: Tore Myrberg

I følge Matportalen.no er det generelt høye algeforekomster i Risør for tiden, og samtidig er mengden «Alexandrium» over faregrensen.

Alexandrium er algen som gir den lammende skjellgiften PSP i skjellene. Samtidig skal det sies at forekomstene har gått litt ned siden forrige måling.

I følge NRK gjelder ikke varslet for stillehavsøsters, men Mattilsynet ber likevel folk være oppmerksomme på faren for algegifter også der.

Prøvene til dagens blåskjellvarsel ble tatt 12. juli, og varslet gjelder fram til 23. juli.