En rose legges ned i Fredsparken for å minnes ofrene for 22. juli 2011. Foto: Tore Myrberg

Mange har benyttet formiddagen til å legge ned roser i Fredsparken i Risør for å minnes ofrene for 22. juliterroren.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Både i Fredsparken og ved minnestøtta på Solsiden har folk lagt ned roser på en dato vi aldri må la tiden fortære i glemselens slør.

Nå klokken 12 vil det over hele landet ringes med kirkeklokker i fem minutter, slik at vi alle kan stoppe opp og tenke på ofrene og terroren som rystet Norge 22. juli 2011.

Både Risør og Søndeled kirke er åpne hele dagen.

Senere i dag, klokken 16, blir det en minnemarkering i Hollenderhagen.

Program: Kl. 16.00 i Hollenderhagen
Velkommen: Ordfører Per Kr. Lunden
Musikk: Hannah Brøyn Skuggevik
Kort appell: Knut Henning Thygesen, ordfører i 2011
Musikk: Hannah Brøyn Skuggevik
Appell: Hatefulle ytringer, Bjørn Arntzen, Aktive Fredsreiser
Diktlesing: Sina Berge og Leonore Lindstøl
Appell: Leder av ungdomsrådet i Risør, Ketil Thorvaldsen
Musikk: Hannah Brøyn Skuggevik
Det vil av hensyn til smittevern være registrering ved inngangen og maksimum 120 personer.