Det er knyttet stor spenning til dagens møte i planstyret for byggingen av ny E18. Du kan følge møtet direkte her på iRisør.no fra klokken 14.

Tekst: Tore Myrberg

Det er Finn Asmund Hobbesland i Nye Veier som vil diskutere med planstyret om man nå skal skru ned tempoet i planene for å se på det økende fokuset på klima og miljø, og hvordan disse aspektene bør tas enda mer hensyn i for veistrekningen Bamble – Tvedestrand.

For Risør betyr det økt håp for de som ønsker at mer av den gamle traséen skal brukes også videre. Blant annet kan dette bety at man vil se på løsninger for fortsatt bruk av veien som ligger forbi industriområdet på Moland.

Men, det er også viktig å ta med at dette er et spørsmål som skal diskuteres, og at man ikke har sagt at man skal ha en slik endring. De signalene vil man kanskje få under dagens møte.

Byggingen av veistrekningen Bamble – Tvedestrand har fått stor politisk oppmerksomhet de siste dagene, blant annet gjennom innslag på NRK i Dagsrevyen og valgsendinger.