Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) besøkte torsdag Risør. Der ble det tur både til lands og til vanns, samt en tur opp i vårt studio.

Tekst og foto: Tore Myrberg  Video: Knut Erik Liane, Thomas Østerholt og Adrian Lokander

Harberg tok seg både tid til å skryte av Risør og snakke politikk under besøket, og likte spesielt godt det han fikk se på båtturen.

– Noe av det jeg får med meg er hvordan legge til rette for båtlivet og hvordan lage attraktive boliger i nærheten av sjøen, sier Harberg til iRisør.no.

Snakket med næringslivet

Stortingsrepresentanten for Aust-Agder liker spesielt godt at man legger til rette med boliger ved sjøen.

– Det er slik at folk gjerne vil se sjøen der de skal bo, enten det er helårsbolig eller fritidsbolig. Og fritidsboligene er ikke lengre sånne treukersboliger. Folk er det lengre, og pandemien har gjort at de kanskje er der enda lengre. Så jeg synes det er gøy å høre at dere er offensive på det. Dere har utviklet noen flotte områder.

I tillegg til alt han fikk se, besto turen i Risør selvsagt også i å møte mennesker, blant annet lokale næringsfolk.

– De er opptatt av at man trekker enda flere folk til Risør, gjerne hele året. At man bruker de mulighetene man har til å trekke folk hit.

Var urimelige utslag

Blant temaene i videoinnslaget i denne saken, finn man også utbyggingen av ny E18 forbi Risør. Dette er en sak Harberg kjenner godt.

– Vi har hatt mange møter med våre folk her i Risør. Vi har hatt møte med de som er berørt av dette, ikke minst de på industriområdet som er veldig opptatt av dette. Også har vi arbeidet opp mot Statsforvalteren og også nasjonal myndigheter for å høre om det virkelig var nødvendig å gjøre det sånn som det var.

Harberg påpeker at man som stortingsrepresentant er litt forsiktige med å gå for dypt inn i sakene.

– Dette fordi vi er opptatt av at lokaldemokratiet skal få lov til å bestemme. Men, vi synes det var noen urimelige utslag her som vi ville at skulle ses på på nytt. Og det har Nye Veier gjort, og nå er det en ny prosess som jeg også skal la lokaldemokratiet ta seg av.

Se hele videointervjuet ved å trykke på play i bildet øverst i saken.