I dag er siste dag med gruppevaksinering i Risørhallen. Og neste uke starter Risør med vaksineringen av de i aldersgruppa 12 – 15 år.

Tekst: Tore Myrberg

Ordfører Per Kristian Lunden sier Risør har oppnådd en rimelig god vaksineringsgrad, og at kommunen ligger noe over landsgjennomsnittet.

– Fortsatt er det et mål at så mange som mulig vaksinerer seg. Til vaksineringen i dag har vi fått inn over 20 «etternølere» som tidligere har hatt grunner til ikke å ta vaksinen, men som nå har ombestemt seg eller prioritert vaksinering. Det er positivt, sier Lunden.

Starter med yngste gruppe til uka

Det er nå gjennomført vaksinering av 16- og 17-åringer, og også her har oppslutning vært god.

– Neste uke begynner vaksinering av barn og ungdom fra 12 til og med 15 år. Dette gjennomføres i stor grad på skolene.

Samtidig er det fortsatt en del voksne som venter på dose to.

Som en foreløpig oppsummering sier Lunden at han stolt av hvordan vaksineringen i Risør er gjennomført.

– Jeg er veldig stolt av hvordan vaksineringer er gjennomført i Risør med mye ekstrainnsats fra kommunalt ansatte og frivillige. De fortjener en stor takk for innsatsen, men fortsatt gjenstår mange uker med vaksinering utover høsten.