Mona Blesvik Kolmannskog og Marit Mo Wroldsen teller stemmer sammen med Sunniva Helland.

Valgfunksjonærene i Risør kommune har i løpet av søndagen talt opp forhåndsstemmene. Men, resultatene fra forhåndsstemmingen vil ikke bli offentliggjort før mandag klokka 21.00.

Forhåndsstemmegivning ble avsluttet fredag ettermiddag. Da hadde Risør kommune mottatt 1734 forhåndsstemmer av totalt 5225 stemmeberettigede i kommunen, det vil si ca. 33 prosent.

Marit Mo Wroldsen og Sunniva Helland i Risør kommune bærer inn stemmeurner med forhåndsstemmer. Aldri har så mange forhåndsstemt i Risør.

Totalt har valgdeltakelsen ved tidligere stortingsvalg vært ca. 77  prosent. I tillegg har det kommet 130 forhåndsstemmer fra folkeregistrerte i Risør som har stemt i andre kommuner. Dermed blir det totale antall forhåndsstemmer enda høyere.

Etter som så mange har forhåndsstemt i år vil det knytte seg stor spenning til resultatene fra forhåndsstemmingen både i Risør og landet for øvrig. Men ingen resultater vil bli offentliggjort før mandag klokka 21.00.

Valgdagen er mandag 13. september. I Risør kommune er det også mulig å avgi stemme søndag 12. september. Personer som var folkeregistrert i Risør kommune 30. juni 2021 kan avgi stemme på ett av disse tre valglokalene; Risørhuset (biblioteket), Hope skole (gymsalen) og Søndeled skole (biblioteket). Valglokalene er åpne søndag 12. september klokka 16.00-20.00 og mandag 13. september klokka 10.00-20.00.

– Vi har formanet stemmestyrene i de tre stemmekretsene om å gjennomføre opptelling av stemmer og protokollføring så raskt som mulig slik at vi fått stemmene i havn så raskt som mulig. Risør har ved de siste valgene vært litt seint ute med opptelling og offentliggjøring av valgresultater. Det er det ingen grunn til og vi vil prøve å gjennomføre prosessen så raskt som mulig og ha søkelys på «tidstyver» i prosessen. Samtidig er det viktigste at det ikke gjøres feil eller oppstår tvil rundt stemmegivningen, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Han er også leder av valgstyret som møtes både mandag og tirsdag kveld.