Ordfører Per Kristian Lunden (Ap). Foto: Tore Myrberg

Dagens hurtigtesting av barn og ansatte i Trollstua barnehage i Risør viser at én ansatt har testet positivt for Covid19.

Tekst: Tore Myrberg

Det er i en avdeling ved barnehagen at det torsdag ble påvist smitte hos et barn. Som følge av dette ble det gjennomført hurtigtesting før helgen, og på nytt igjen i dag.

– Med ett unntak var alle testene som ble tatt i dag negative. Det er også tatt PCR-tester av alle, men her vil ikke resultatene foreligge før i morgen, sier ordfører Per Kristian Lunden i en pressemelding.

Flere resultater i morgen

Han understreker at man regner med at også denne testen vil være positiv.

– Når hurtigtesten er positiv, vil høyst sannsynlig også den mer pålitelige PCR-testen gi et positivt resultat. Den ansatte fikk symptomer fredag kveld og har vært i isolat etter det. Det er også gjennomført smittesporing, sier Lunden.

Det er også tatt PCR-tester av alle ved avdelingen og ansatte knyttet til avdelingen, men her vil ikke resultatene foreligge før i morgen.

Ingen flere smittet på videregående

En klasse ved Risør videregående skole ble også hurtigtestet i dag etter at en elev testet positivt torsdag i forrige uke.

– Alle prøvene fra skoleelevene og lærere var negative. Her er det også tatt PCR-test av alle og resultatene kommer i morgen.

Risør kommune gjennomfører etter råd fra nasjonale helsemyndigheter den såkalte TIST-ordningen. TIST står for testing, isolasjon, smittesporing og testing i motsetning til TISK, der K-en står for karantene.

TIST betyr man i større grad tester og de som har positiv test må isolere seg en periode.

– De som får pålegg om testing, men likevel ikke tester seg, må etter TIST-ordningen gå i karantene. Dette vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i Risør.