Akkurat klokken 20:00 ble siste stemme avgitt i Risørhuset, og dørene lukket. Klokken 21:00 offentliggjøres forhåndsstemmene.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Til tross for god forhåndsstemming meldes det om jevnt med trafikk i stemmelokalene i Risør. Mest i går, men også mange i dag.

Ved dette valget har man fått lov til å telle forhåndsstemmene på forhånd, noe som gjør at man vil få tall allerede klokken 21. Det gjelder også her i Risør.