Det har ved årets stortingsvalg kommet inn 3944 stemmer i Risør. Dette er litt færre enn ved valget for fire år siden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

(Vi gjør oppmerksom på at tallene er foreløpige, men at det ikke skal være stort avvik)

I år er det 5235 stemmeberettigede i Risør, og av disse er det 3944 som har avgitt stemme. Dette utgjør 75,34 prosent av de stemmeberettigede.

Dette er noe lavere enn i 2017, hvor valgdeltagelsen var på 76,6 prosent. Den gang kom det inn 4040 stemmer og var 5275 stemmeberettigede.

– Det kunne jo godt vært flere, men vi har i hvert fall tilrettelagt for at folk skal kunne få stemme. Og det virker ikke som om folk har blitt fra å stemme på grunn av korona. Så jeg er rimelig godt fornøyd , sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Fordelt på de tre stemmelokalene er valgoppslutningen på litt over 76 prosent i sentrum og på Hope, mens den er på noe over 72 prosent på Søndeled.