Fire barnehager i Risør ble under bystyremøtet i dag tildelt sine tydelige skilt på at de er Miljøfyrtårn.

Tekst og foto: Tore Myrberg

De fire barnehagene som fikk sine utmerkelser denne gangen var Tjenna barnehage, Fargeskrinet barnehage, Trollstua barnehage og Hope oppvekstsenter.

Ordføreren poengterte under utdelingen at alle kommunale bygg skal bli Miljøfyrtårn, og at det er positivt at det også er en privat barnehage blant de som nå er sertifisert.