Til tross for enkelte tilfeller av smitte i en barnehage og ved videregående skole, er det liten smittespredning i Risør.

Tekst: Tore Myrberg

Det er ordfører Per Kristian Lunden som i dagens koronaoppdatering gir en status på smittesituasjonen og hvordan testingen foregår. Han roser de gruppene som nå er underlagt et strengt regime for testing.

– Jeg ser det er slitsomt for mange små barn å teste seg flere ganger. Noe gråt og uro er det på testasjonen, men jeg vil si at testingen av små barn går veldig bra. Dette takket være barna selv, foreldre, ansatte i barnehager og personalet ved kommunens testeklinikk, som etter hvert har fått mye erfaring, sier Lunden.

Han sier videre at det nå jobes med å få vaksinert så mange som mulig av alle som bor i Risør, og at dette nå gjennomføres blant annet med vaksinering på skolene.

– På Risør videregående skole var oppslutningen om vaksinering veldig god og det tyder på det samme på ungdomsskole og barneskole, der barn ned til 12 år skal vaksineres. Det blir gitt direkte informasjon fra skolene hvordan dette foregår.

Se hele informasjonsvideoen øverst i denne artikkelen.