Det blir som vanlig en travel uke for ordfører Per Kristian Lunden. Her er en oversikt på noen av denne ukens gjøremål:

Korona-normalisering

Gjennom hele uka vil vi gjennomgå kommunens oppgaver og ansvar i forbindelse med smittevern og korona. Ved gjenåpningen lørdag gjør nasjonale myndigheter korona og smittevern mer «normalt». Det vil si at vi delvis flytter et ansvar fra det offentlige til det private. Det vil påvirke tiltak og tilbud i Risør og det vil også påvirke den informasjonen vi gir fra Risør kommune. De ukentlige korona-oppdateringene på video vil opphøre og vi vil ikke lenger alltid gi informasjon om nye smittede og smittesporing. Men skjer det endringer i smitte, som vi mener allmennheten og media bør vite om, vil vi gi informasjon så raskt som mulig. Kommunen vil fortsatt ha et godt apparat for smittesporing og vi vil tilby testing både i form av hurtigtester og mer pålitelige PCR-tester. Kommuneoverlegen og kommuneledelsen vil følge smittesituasjonen nøye og vil vurdere tiltak hvis smitten øker eller er uoversiktlig. Men nå hviler et stort ansvar på hver enkelt til å ivareta smittevern og sørge for at smitte ikke sprer seg. Det er fortsatt svært viktig å teste seg raskt ved symptomer og det er viktig å strengt følge de råd som fortsatt gjelder nasjonalt og ikke minst de konkrete råd og pålegg som gis av helsepersonell lokalt i Risør. Det kan omfatte både isolat, karantene og testing.

Beredskap

Kriseledelsen i Risør møtes tirsdag. Ikke for å arbeide med korona eller andre konkrete kriser, men for å svare ut innspill fra Statsforvalteren i Agder som har påpekt i en gjennomgang av kommunens beredskap.  Det dreier seg blant annet om oppdatering av beredskapsplan og kompetanse til de som sitter med sentrale oppgaver for beredskapen.

Revisjon

Onsdag er det møte i representantskapet for kommunerevisjonen i Aust-Agder i Arendal.

Åpning Frydenborg

Onsdag ettermiddag er det åpning av ny korttidsavdeling, hjelpemiddellager og parkeringsanlegg ved Frydenborgsenteret. Dette blir en viktig skritt videre i Risørs satsing på helse og omsorg i åra framover. Korttidsavdelingen ses i sammenheng med hjemmebasert omsorg, der det i perioder trengs avlastning og ekstra tilsyn. Et oppgradert og nært hjelpemiddellager er også viktig for en god omsorg hjemme.

Bystyret

Torsdag er det historiens siste møte i Risør bystyre. Fra 1. oktober skifter bystyret navn til Risør kommunestyre etter at bystyrets flertall vedtok dette i juni. Det er bare navnet som skifter og alt blir ved det samme ellers. I bystyret torsdag blir det temadag rundt helse- og omsorg med en gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Østre Agder sett i forhold til befolkningsutvikling og behov i åra framover. Andre temaer er kommunepsykologens arbeid og digitalisering og velferdsteknologi. Av sakene som behandles er søknad om flytende badstue på Solsiden, prosjektplan for ny svømmehall, finansiering av Kjempesteinsmyra Skatepark og oppnevning av nytt ungdomsråd.

Østre Agder

Fredag er det møte i kommunesamarbeidet Østre Agder i Gjerstad. Det blir blant annet presentasjon av nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Agders kraft- og energiressurser og det blir en oppdatering av status for eventuell sammenslåing av Østre  Agder Brannvesen og Grimstad brann- og redningsvesen. Det blir videre en presentasjon av og diskusjon om boligstrategi i Østre Agder i forbindelse med etablering av Morrow Batteries.

Stipendiatutstilling

Lørdag åpner jeg den store stipendiatutstillingen i Risør kunstpark. Fra 2.til 27.oktober vil Risør Kunstpark vise arbeider av kunstnere som har mottatt Risør kommunes kunstnerstipend de siste 12 årene. Det blir også diskusjon om Risør kommunes kunstnerstipend og satsningen på en profesjonell kunstpolitikk i Agder.