Per Kristian Lunden har i dag lagd det som foreløpig er den siste informasjonsvideoen om koronasituasjonen for denne gang.

Tekst: Tore Myrberg

I videoen ønsker Lunden å takke alle som har støttet opp om smitteverntiltak i hele koronaperioden.

– Takk til næringsliv, utesteder, frivillige i lag og foreninger, kommunalt ansatte og alle andre som har følt på store begrensninger og stor uro – men har gjort det beste ut av situasjonen. Jeg tenker spesielt på barn og unge som har mistet og savnet mye, ikke minst samvær og aktivitet, sier Lunden.

Avslutter meldinger om smittede

Som en følge av gjenåpningen, og at smittesporingen nå mer blir et privat ansvar hos den enkelte, vil det heller ikke lengre bli vanlig med pressemeldinger fra kommunen når det oppdages ny smitte.

– De ukentlige korona-oppdateringene på video vil opphøre og vi vil ikke lenger alltid gi informasjon om nye smittede og smittesporing. Men, skjer det endringer i smitte, som vi mener allmennheten og media bør vite om, vil vi gi informasjon så raskt som mulig.

Ordføreren gir oss samtidig en liten status på situasjonen slik den er akkurat nå.

– Status for antall Covid19-smittede i Risør er per i dag 103. Den siste meldingen om en ny smittet tikket faktisk inn omtrent ved gjenåpningen lørdag ettermiddag.

Tydelig oppfordring om vaksinering

Selv om mye av ansvaret nå overføres fra det offentlige og til befolkningen, vil smittesituasjonen fortsatt bli fulgt nøye av kommuneoverlegen og kommuneledelsen.

– Det er fortsatt svært viktig å teste seg raskt ved symptomer og det er viktig å strengt følge de råd som fortsatt gjelder nasjonalt og ikke minst de konkrete råd og pålegg som gis av helsepersonell lokalt i Risør. Det kan omfatte både isolat, karantene og testing.

Det vil også fortsatt bli vaksinering i Risør i tiden framover, og her er oppfordringen fra ordføreren klar.

– Vi fortsetter også vaksineringen i Risør. Noen venter fortsatt på andre vaksine-dose og har fått innkalling til det. De som har nølt eller vært usikre, kan hente informasjon hos lege eller på helsemyndighetenes hjemmesider. Vårt tydelige oppfordring er fortsatt at alle bør vaksinere seg. Det gir størst mulig trygghet for hver enkelt og samfunnet, avslutter Per Kristian Lunden.

Se den siste koronaoppdateringen for denne gang i videovinduet øverst i saken.