Etter over fem år som en nyhetsside vil iRisør.no fra 1. oktober gå over til å bli en mer rendyrket informasjonsside.

iRisør.no har i drøyt to år vært driftet gjennom Lisand AS, og vil også være det i framtiden. Men, endret behov gjør at det er naturlig også å endre siden.

– Jobben vår i Lisand er menneskene som arbeider her. Over tid har vi sett at det å produsere video og innhold for sosiale medier gir bedre arbeidsoppgaver til flere, og da er det mest riktig at vi tilpasser arbeidsplassen etter det, sier Tore Myrberg, som er avdelingsleder for Lisand i Risør og leder for Mediehuset Lisand.

Legger ikke ned

Det betyr ikke at iRisør.no vil forsvinne fra internett, men at innholdet blir noe endret.

– Den daglige nyhetsoppdateringen og vanlige journalistiske saker vil bli borte. I stedet ønsker vi å bli en informasjonsside som kan brukes av lag, foreninger, kommunen og folk flest. En av tingene som skal på plass er det vi håper skal bli Risørs beste oversikt på hva som skjer i kommunen.

Dette gjennom ikke mindre en to kalendere. En som viser arrangementer av forskjellig art, og en som er en møte- og treningsoversikt på faste ting.

– Arrangementsoversikten skal vise alt fra konserter og kamper, til åpning av utstillinger og politiske møter. Den andre oversikten skal gjøre det enklere for folk å finne de faste møtene til en forening, eller når det er trening for lag og klubber.

Tar imot pressemeldinger og leserinnlegg

For de som har sendt pressemeldinger eller leserinnlegg om lokale forhold til iRisør.no, kan Myrberg berolige med at dette fortsatt vil være mulig.

– Vi kommer til å legge ut disse tingene. Derfor håper vi at både kommunen, politiske partier, lag og foreninger, samt folk flest vil sende oss leserinnlegg og pressemeldinger, og samtidig bilder som illustrerer innleggene eller meldingene. Så kan det være at vi ikke får de ut samme dagen, men det å publisere slikt stoff er godt innenfor hva vi tenker å holde på med videre.

Han ser heller ikke bort fra at det fortsatt vil bli lagt ut bildeserier fra Risør.

– Det vil det nok. Samtidig tenker vi å publisere langt flere videoer på iRisør.no. Både de gangene vi jobber på oppdrag for noen og de ønsker at vi bruker de på vår nettside, men også egenproduserte videoer fra lokalene i Havnegata eller ute andre steder.

Ønsker streamingoppdrag

Gjennom pandemien har de som jobber i mediehusdelen av Lisand fått prøvd seg på mange typer oppdrag. Både Risør- og Tvedestrand kommune har brukt Mediehuset Lisand til direkte streaming av møter.

– Vi har også hatt en rekke andre oppdrag. Alt fra ukentlige koronaoppdateringer til filming av foredrag, streamet møter for Nye Veier og også streamet bisettelser. Nå ser vi fram til å få nye utfordringer på å produsere videosendinger. Det kan være både fra det offentlige og fra privat næringsliv. Og forhåpentlig fra alle våre fire eierkommuner: Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad, avslutter Tore Myrberg.