Det var et flertall i bystyret for å øke bevilgningen til en skatepark på Kjempesteinsmyra fra 6,5 til 11 millioner kroner, men ikke alle likte økningen.

Tekst: Tore Myrberg

Viktor Hauge (Sp) poengterte at han er 100 prosent for skateparken, men at en økning i prosjektet på over 60 prosent er så vesentlig at saken burde komme opp med nytt og at kommunedirektøren kommer med et rimeligere forslag.

Det var et stort flertall av politikerne uenig i. Kun Senterpartiets to representanter stemte for en utsettelse.

Resten av politikerne ville både behandle saken, og gi de ekstra midlene som trengs for å få på plass den planlagte skateparken.

Følgende ble dermed vedtatt:

Risør bystyre øker de økonomiske rammene til prosjektet fra 6,5 mill. til 11 mill.
Kostnadsøkningen finansieres gjennom økning i spillemidler og økt låneopptak.