Vi har mottatt denne pressemeldingen fra NAV Agder. Den viser at 89 personer er helt ledig i Risør ved utgangen av september. Dette utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Disse er fordelt med 55 menn og 34 kvinner. Det er i løpet av sist måned en nedgang i helt ledige på seks personer, mens nedgangen for Risør siste år er på 29 personer.

Her kan du lese pressemeldingen fra NAV Agder:

Færre helt ledige i Agder enn før pandemien

Fredag 1. oktober var 6 824 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 396 færre enn for en måned siden. Samtidig er det nå 204 færre registrerte permitterte enn i august,sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

3 422 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 2,4 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder er redusert med 295 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4 592 personer. Dette utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 2,9 prosent.

2 232 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 170 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 6 824 personer, eller 4,5 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

354 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 598 av de delvis ledige. Til sammen er 953 personer permittert. Dette utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og er en reduksjon på 204 personer fra august.

– Antall helt ledige arbeidssøkere er nå lavere enn det var før pandemien. Antallet helt ledige har ikke vært lavere siden juni 2019. Fortsatt har vi flere delvis ledige som jobber litt og flere arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV enn før pandemien, men vi nærmer oss nivået vi hadde før pandemien. Antall permitterte faller hver måned og er redusert med nesten 2 000 personer siden mars 2021. Etterspørselen etter arbeidskraft er høy i september slik vi også har sett i de siste månedene sier Øyvind Vedal.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere fra januar 2020 til september 2021. Kilde: NAV

 

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 788 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 10 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 1 072 av de som var registrert som arbeidssøkere i august ikke lenger registrert hos NAV i september. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk og salgsarbeid (453), reiseliv og transport (381), og industri (331).

Antall helt ledige øker innen jordbruk, skogbruk og fiske (7) siste måned. Undervisning og barne- og ungdomsarbeid har den største nedgangen blant helt ledige siste måned. Begge yrkesgruppene har 39 færre helt ledige enn for en måned siden.

Blant helt ledige i Agder er det nå 1 284 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. Dette antallet utgjør 38 % av alle helt ledige i fylket. I august var denne andelen også på 38%, som betyr at flere langtidssledige kommer seg ut i jobb.

I september er det registrert 1 704 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (424) og butikk- og salgsarbeid (207). Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft sammenlignet med september i de siste fem årene