Vi har mottatt denne rapporten fra forrige ukes Seniortur. Denne uken, onsdag, går turen til Østerå/Fagerhei i Tvedestrand.

Tekst: Thomas Juell  Foto: Grethe Stensen og Thomas Juell

TUR TIL HENRIK CARSTENSENS SOMMERHUS

Seniorgruppens onsdagstur gikk denne gangen til hjemlige trakter. Onsdag 29. september og kun med lett skydekke der hvor vi hadde forventet regn, gikk 20 forventningsfulle seniorer fra vårt faste møtested ved CircleK forbi kommunehuset i retning Mindalen.

Til en forandring lot vi bil være bil og stolte på «Apostlenes hester», nemlig bena. Vi trenger ikke gå langt i Risør for å finne historie av interesse. Denne gangen var det vår eminente stortingsmann fra 1814, Henrik Carstensen, som vi skulle bli bedre kjent med.

For å komme dit der hans sommersted i sin tid stod, ruslet vi ned Sundsveien, forbi Sundet og broen over Sundskanalen. Her stod det i sin tid en vippebro slik at båter med master også kunne slippe i gjennom. Men, kanalen har ikke alltid vært så dyp. Det fortelles at når Henrik Carstensen red hjem, var kanalen den gang var så grunn at hesten hans kunne vade over.

Litt lenger borte i Sundsveien står det en stor steinknaus som er interessant pga alle de jettegrytene som isen har laget i den. Derfra hadde vi også god utsikt over til Langsand og hjemstedet til Lars Christian Larsen med kallenavnet Larsen Hera, som seilte som kaptein ombord i HERA, eid av Stian Finne. Skipet var også bygget på verftet der.

Deretter passerte vi det flotte bygget Mindalen, oppkalt etter sogneprest Jens Schanches enke Mina og som tidligere har vært brukt til barnehjem.

Så tok vi av til høyre og ruslet opp langs Tjenndalstjenna. Den kan se ut som at den er i ferd med å gro igjen, men var for mange, mange år siden en del Sørfjorden, noe rester etter gamle kamskjell vitner om. Her ble det fra gården Skjelsø i eldre tider kuttet mye is.

Hadde vi nå fortsatt lenger opp, hadde vi kommet inn på den ca 4,5 km lange rundturen over Vakthusheia. Vi dreiet i stedet litt til venstre for å komme til H.C. sitt sommerhus, men dessverre så har dette i likhet med alle hans boliger i tidens løp forsvunnet, med unntak av hans barndomshjem på Bjørkenes ved Laget. Alt vi fant var noe rester av en grunnmur.

Men, det gjorde intet, for H.C. var en interessant mann med mange jern i ilden. Han drev møller, sagbruk, Egelands jernverk og brenneri. Han fungerte også som byens bank frem til sin død i 1835. Da først, i samme år, ble Risør Sparebank opprettet. Da ikke alle låntagere kunne innfri sine lån, endte han opp med hele 36 gårder på det meste.

John Thomas fikk også demonstrert litt av sin kunnskap om ballastplanter som Tunbalderbrå (lukter som ananas og kan brukes bl.a. til te) og Døvnesle (som ble brukt som et kvinnemiddel).

Denne uken går turen til Østerå/Fagerhei ved Tvedestrand.