Nå er arbeidet med å rive Carstenses gate 2 i gang. Huset ble totalskadd i brannen i Risør sentrum i februar i år.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I går var maskinparken som skal stå for rivingen på plass, og veien stengt av forbi huset.

Planen videre er at hele huset skal ned, slik at kun grunnmuren står tilbake. Deretter skal det bygges opp slik at det utvendig blir mest mulig likt huset som nå rives ned.