Kultursjef i Risør kommune, Anna Stina Næss, har sendt oss denne pressemelding om koronamidler for kulturaktører:

Foto: Tore Myrberg

Korona-midler for kulturaktører ut året

Du kan fortsatt søke om kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi.

Det ble vedtatt på kulturutvalgets møte den 15. september 2021. Koronafondet på kultur videreføres ut året.

Bystyret har opprettet et kulturfond på 200 000 kroner for å støtte lokale frivillige kulturaktører i koronatiden. Det gjenstår per i dag godt over kroner 100 000 på koronafondet, så har ditt lag og forening fått en knekk under pandemien så kan dere søke om midler til restarten.

Det kan søkes om støtte til arrangement, tilrettelegging for øving, leie av lokaler og andre tiltak som kompenserer for negativ effekt av strengt smittevern. Det legges spesiell vekt på støtte til aktivitet som omfatter barn og ungdom. Kulturutvalget avgjør søknadene fortløpende i sine møter. Det tildeles inntil 15.000 kroner til det enkelte prosjekt.

Mer informasjon om tilskuddsordningen, retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du her.

Kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi – Risør (risor.kommune.no)

Søknadene behandles fortløpende i Kulturutvalgets møter.

Avslutningsvis kan jeg opplyse om at siste møte i kulturutvalget er 1. desember, så søknaden må være i hende 14 dager før vi bikker over i desember.

Med vennlig hilsen
Anna Stina Næss
Kultursjef