Kjell Philstrøm og Victor Norman.

Førstkommende tirsdag klokken 18 arrangerer Risør Byhistorie på nytt folkemøte i Risørhuset. Denne gangen er temaet «Herrer i eget hus».

– Endelig er vi på banen igjen. Det sier Kjell Pihlstrøm, leder av redaksjonskomiteen til Risør Byistorie.

Etter et coronaopphold på over halvannet år er det endelig klart for et nytt folkemøte på Risørhuset om viktige lokalhistoriske temaer.

– Denne gangen tar byhistorieskriver Victor Norman for seg sentrale personer som har stått i spissen for styre og stell i Risør helt siden byen fikk kjøpstadsrettighetene i 1723 og framover. Han har kalt foredraget «Herrer i eget hus» med undertittelen «selvbestaltede og valgte menn som rådet grunnen i Risør etter 1723», forteller Pihlstrøm.

Foredraget blir en forsmak på den nye Risørboka som tar for seg byens historie fra 1500-tallet og fram til 1873, året som innledet den første boka som kom i 2019. Det nye bindet som altså behandler byens eldste historie, skal lanseres i slutten av november.

– Det vrimler av mennesker som befolket byen fra 1500-tallet og framover. Mange av dem var av utenlandsk herkomst. Og av dette folkedypet dukket det opp personer som i kraft av foretaksomhet og ofte rikdom inntok ledende posisjoner i byen. Poenget er at det alltid var menn. Kvinner var dessverre bare bipersoner i byens liv i disse tidligere årene, forteller Pihlstrøm.

– For veldig mange Risørborgere i dag vil dette være helt nytt og dermed særdeles spennende stoff. Så det er bare å innfinne seg på Risørhuset tirsdag 12.oktober kl 18.00, avslutter lederen av redaksjonskomiteen for Risør Byhistorie.