Ordførere Per Kristian Lunden (Ap). Foto: Tore Myrberg

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) sender oss ukentlig litt om hva som skjer kommende uke. Her er oversikten for uke 41:

Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet for 2022 legges fram tirsdag klokka 10.00. Det er alltid spennende for kommunesektoren. For Risør og andre kommunen blir det spesielt interessant å se om, og eventuelt når, det blir endring i sonetilknytning for arbeidsgiveravgift. Dette er et distriktspolitisk virkemiddel der Risør i de siste årene har vært i sone 2 med en arbeidsgiveravgift på 10,6 prosent. I sone 1 er arbeidsgiveravgiften 14,1 prosent. En lavere sats er viktig både for næringsliv og kommune.

Risørs historie

Første bind av Risør by historie skal lanseres 29. november etter at det andre bindet ble utgitt på forsommeren 2019. Nå er det Risørs historie fra 1500-tallet til 1873 som er dokumentert og analysert og blir utgitt som første bind i et samlet bokverk. Tirsdag kveld letter byskriver Victor Norman og leder av redaksjonskomiteen Kjell Pihlstrøm på sløret under en ny og etterlengtet historieboksamling i Risørhuset. De vil legge fram deler av innholdet i første bind av historieverket under temaet «Herrer i eget hus», med undertittel «Selvbestaltede og valgte representanter som rådet grunnen i Risør etter 1723».

Bærekraftig helse og omsorg

Framtidas helse- og somsorgstjenester er tema i mange møter i kommunene, inkludert Risør. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjennomgått disse tjenestene i kommunene i Østre Agder og onsdag samles formannskapene i østregionen (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei) til felles møte på rådhuset i Risør for å sammenligne innsats, kostnader og vellykkede grep for å møte framtidas helse og omsorg. Alle kommunene i øst vil få betydelig flere eldre i åra som kommer og omsorgstjenester og kostnader til disse må legges opp deretter.

Politiske utvalg

Onsdag kveld er det møter i de politiske utvalgene i Risør kommune. Det vil si miljø- og teknisk utvalg, livsløpsutvalg og kulturutvalg.

Handel og næring

Onsdag inviterer Risør by til oppsummering av vår og sommer med næringsdrivende i byen og kommunen. Oppsummeringen vil nok dreie seg om korona og smittevern, men også gågater, skiltplan, festivaler og andre sommer-arrangementer.

Formannskapet

Torsdag er det møte i formannskapet. Det blir blant annet gjennomgang av kommunens økonomi i regnskapsrapporten for andre tertial. Det blir også diskusjon om salg av kommunal grunn, blant annet utvidelse av opsjon for tomtesalg i Hasalen.