Hvert år deles det ut en pris som hyller frivilligheten, og nå ønsker kultursjef Anna Stina Næss å få forslag på gode kandidater.

Hun har sendt oss denne pressemeldingen:

Nå kan du, ditt lag, forening eller organisasjon nominere kandidater til Frivillighetsprisen.

Frivillighetsprisen i Risør er en årlig pris som deles ut av Frivilligsentralen i Risør. Vi skal på nytt dele ut frivillighetsprisen og trenger forslag fra publikum.

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år.

Det er tusenvis av arbeidstimer, men regnestykket kan umulig bli eksakt for frivilligheten er så mangfoldig.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livsaktivitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Slik nominerer du

Les retningslinjene på Frivillighetsprisen – Risør (risor.kommune.no)

Og meld inn ditt forlag innen 5. november til post@risor.kommune og merk med saksnummer: 21/4129

Med vennlig hilsen
Anna Stina Næss
Kultursjef