Kultursjef Anna Stina Næss. Foto: Tore Myrberg

Risør kommune skal dele ut både en kulturpris og to talentpriser. Nå ønsker de gode innspill på hvem som fortjener disse prisene.

I den anledning har kultursjef Anna Stina Næss sendt oss denne informasjonen:

Vi trenger kandidater til Kulturprisen og talentprisen i år!

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har kulturell aktivitet i Risør kommune. Den kulturelle aktiviteten utføres av personer med bostedsadresse i Risør.

Send skriftlige forslag og en begrunnelse på hvorfor nettopp din kandidat fortjener kulturprisen. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes. Kulturutvalget velger vinneren av kulturprisen.

Risør kommunes kulturpris består av et diplom og 15 000 kroner, Forslag til kandidater må sendes kommunens enhet for kultur innen 12 november 2021 til post@risor.kommune.no og merk saken med Nominasjon til kulturprisen 2021 Sak: 21/4133

Talentprisen 2021

Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år.

Ett stipend går til en utøver innen

  1. Musikk, drama, litteratur eller visuell kunst
  2. Idrett

Foreslåtte kandidater skal være bosatt i Risør kommune.

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Risør kommunes talentpris består av hver på kr 10 000 og ett diplom.

Send skriftlige forslag og en begrunnelse på hvorfor nettopp din kandidat fortjener talentprisen. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes. Kulturutvalget velger vinneren av talentprisene.

Forslag til kandidater sendes kommunens enhet for kultur innen 12 november 2021 til post@risor.kommune.no og merk saken med Nominasjon til talentprisen 2021 Sak: 21/4579

Mvh
Anna Stina Næss, kultursjef, Risør kommune.