Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) i Risør kommune. Foto: Tore Myrberg

Vi presenterer hver uke en oversikt på noe av det ordføreren i Risør, Per Kristian Lunden (Ap) har på timeplanen. Her er oversikten denne uken.

E18-planlegging

Planarbeidet med ny firefelts E18 gjennom de åtte kommunene fra Grimstad til Bamble fortsetter med flere interne møter denne uka. Neste styremøte blir mandag 25. oktober på Brokelandsheia. På dette møtet skal det gjennomgås innspill i høringsperioden på reguleringsplanen for veistrekningen fra Tvedestrand til Bamble. Det er kommet inn 321 innspill fra private, 93 fra lag og foreninger og 22 fra offentlige instanser. På styremøtet skal det også forberedes et underlag for at styre kan vurdere å gå videre med utredning av den såkalte «gjenbrukslinja» der deler av E18 kan gjenbrukes.

Korona

Korona-situasjonen i Risør overvåkes like nøye som tidligere, men det gis ikke offentlig informasjon om nye smittetilfeller. Kommuneoverlegen får raskt beskjed om smittetilfeller og det er apparat for testing og eventuell oppfølging av smitte, hvis dette oppstår. Vaksineringen fortsetter også etter innkalling eller bestilling av time. Målet er fortsatt å få andelen vaksinerte så høyt som mulig i kommunen. Risør kommune har snart mottatt og satt 10 000 vaksinedoser totalt.

Veteranplan

En veteranplan for å ivareta interessene til veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner har vært etterlyst lenge i Risør. Det var tenkt at Statsforvalterne skulle ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, der problemstillingene er relativt like i kommunene, men dette initiativet har latt vente på seg blant annet på runn av korona-situasjonen. Nå setter Risør kommune i gang eget arbeid, blant annet med støtte fra Forsvarets veterantjeneste. Vi har et møte om arbeidet med veteranplanen på torsdag.

Samferdsel

Torsdag har Risør kommune møte med Agder fylkeskommune om samferdsel, ikke minst fylkesveier. Det dreier seg blant annet om regulering for utbygging av fylkesveg 416 (Risørveien). trafikksikkerhet på ulike veier, kollektivtilbudet i kommunen, veilys og ladestruktur for el-båter og el-biler.

Risør videregående

Fredag har jeg møte med Risør videregående for å forberede skolens åpne dag 1. november. Vi skal plukke ut lærebedrifter som kan presentere seg på den åpne dagen. Risør kommune er en av lærebedriftene i tillegg til industri- og håndverksbedrifter i kommunen.