Styret i det interkommunal plansamarbeidet for ny E18 møtes på Brokelandsheia i dag. Du kan følge møtet direkte her på iRisør.no.

Møtet starter 11:30, og er stipulert til å vare i ca. to timer.

Det er Mediehuset Lisand som besørger streamingen for Nye Veier.