Kultursjef Anna Stina Næss. Foto: Tore Myrberg

Kultursjef Anna Stina Næss etterlyser flere gode forslag på hvem som skal få kommunens talentpriser for 2021. Så langt er det kommet to forslag.

Med ca. en uke igjen til fristen går ut, ber hun de som har gode forslag om å sende disse inn nå. Sjekk selv i denne pressemeldingen, hvor det også står litt om framgangsmåten:

Vi trenger flere kandidater til talentprisen i år!

Så langt har det kommet forslag til to kandidater. Med så mange talentfulle ungdommer i kommunen vår så kan det strømme inn mange flere.
Er du voksen og vet om en ungdom som stadig viser vilje og utholdenhet til å utforske sitt talent, så trenger vi ditt forslag.
Er du ungdom og har en venn eller venninne som til stadighet imponerer deg med sitt talent og stå på vilje til å utvikle sitt talent, så trenger vi ditt forslag.
Vi har to stipender som skal deles ut. Det ene er til en ungdom innenfor kunstfaget. Musikk, drama, litteratur eller visuell kunst.
Det andre er idrettstalentet.
Send oss navneforslag og husk å beskrive hvorfor akkurat din kandidat bør få talentprisen.
Ungdommen må være mellom 10 og 19 år.
Foreslåtte kandidater må være bosatt i Risør kommune.
Stipendet er en honnør til utviklingen og engasjementet personen har vist. Kombinert med viljen til å strekke seg lenger.
Frist for innmelding er 12. november.
Her er retningslinjene og fremgangsmåten:
Talentprisen 2021
Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år.

Ett stipend går til en utøver innen

1. Musikk, drama, litteratur eller visuell kunst
2. Idrett

Foreslåtte kandidater skal være bosatt i Risør kommune.
Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.
Risør kommunes talentpris består av hver på kr 10 000 og ett diplom.
Send skriftlige forslag og en begrunnelse på hvorfor nettopp din kandidat fortjener talentprisen. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes. Kulturutvalget velger vinneren av talentprisene.
Forslag til kandidater sendes kommunens enhet for kultur innen 12 november 2021 til post@risor.kommune.no og merk saken med Nominasjon til talentprisen 2021 Sak: 21/4579
Mvh
Anna Stina Næss, kultursjef, Risør kommune.