En viktig hendelse kommende uke er at kommunedirektøren legger fram sitt budsjettforslag for 2022. Les mer om dette i «Ordførerens uke».

Korona

Vi vil ha drøftinger i kommunens kriseledelse tidlig i uka for å vurdere korona-situasjonen og behov for eventuelle lokale tiltak, som det nå er muligheter til. Smittetrykket i Risør er lavt, men vi hadde en ny smittet i kommunen forrige uke. Her er nærkontakter varslet og det er tatt tester. Vi vurderer smittesituasjonen både i kommunen, regionen og nasjonalt og avventer også jevnlige råd fra nasjonale helsemyndigheter.

Jobbklar

Tirsdag er det eiermøte og ekstraordinær generalforsamling i arbeids- og inkluderingsbedriften Jobbklar. Hovedtema i møtene er mulig fusjon av bedriftene Jobbklar og Avigo. Jobbklar har en avdeling i Risør, og er nok fortsatt mest kjent under det tidligere navnet Durapart. Avigo driver sin virksomhet i Lillesand og Grimstad.

Jernbane

Torsdag deltar jeg på møte i Jernbaneplattform Agder i Kristiansand som representant for Østre Agder regionråd. Jernbaneplattform Agder tar opp jernbane-saker fra hele landsdelen. Det viktigste nå er å se hvor raskt togtransporten kan ta seg opp igjen etter en lag periode med korona, lite reising og like bruk av kollektivtransport.

Budsjettforslag

Torsdag kveld legger kommunedirektøren fram forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram og økonomiplan for de kommende år. Dette blir startskuddet for en hektisk politisk prosess for å sette seg inn i budsjettforslaget og kommer med endringsforslag i politisk behandling i formannskap og kommunestyre.

Barnevern

Fredag formiddag inviterer Statsforvalteren i Agder til møte med de som er sentralt involverte i det interkommunale barnevernet i øst, der Gjerstad er vertskommune. Barnevern er et svært viktig del av kommunenes arbeid og en nasjonal barnevernsreform skal gjennomføres. Denne reformen gir kommunene et større ansvar enn i dag.

Musikkteater og historielag

Jeg er i Oslo fredag ettermiddag og kveld og kan verken delta på premieren på Risør musikkteaters forestilling «Sugar» eller Søndeled og Risør Historielags årboklansering. Kultursjefen representerer kommunen på musikkteaterets premiere og varaordføreren er på plass hos historielaget.