Risør kommune inviterer til informasjonsmøte om Frivillighetens år 2022, onsdag 17.november kl. 18 i Risør Rådhus.

– Den store innsatsen de frivillige legger ned fortjener anerkjennelse. Det er derfor bestemt at neste år blir frivillighetens år, sier Ågot Bugge, som er koordinator for Risørhuset og planlegger møtet.

– Vi ønsker alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner velkommen til en fysisk samling med informasjon om Frivillighetens år 2022.

I 2022 organiserer Frivillighet Norge «Frivillighetens år». Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Onsdag 17. november kl. 18 – 19 får deltagerne informasjon om hva Frivillighetens år er, og hvilke muligheter året gir.

– Det blir åpning for å begynne å planlegge hvordan ditt lag og forening kan feire frivillighetens år, se og høre hvordan du og dere kan være med på nasjonale Signalarrangementer, få info om tilskuddsordningen «Vår dag», hvilke digitale verktøy som er tilgjengelige for å mobilisere frivillige, høre mer om Risør kommunes frivillighetspris og Risør kommunes ordning «Midler til humanitære organisasjoner og frivillig arbeid» med søknadsfrist 1. desember 2021.

Frivillighetens år 2022 er en fin anledning til å aktualisere, anerkjenne og få enda flere med på laget til frivilligheten. Gjennom Frivillighetens år så er det fokus på å løfte frem innsatsen som legges ned av frivillige og inspirere flere til å delta.

– Høres ikke det både nyttig og interessant ut da? Bli med da vel! Møtet begynner med servering av kaffe og kringle kl. 16.45, avslutter Ågot Bugge.

PROGRAM

– Kaffe og kringle serveres fra kl. 16:45
– Informasjon om Frivillighetens år 2022
– Informasjon om ulike tilskuddsordninger og verktøy
– Info om Risør kommunes frivillighetspris
– Avslutning