Nina Marie Holte og Per Olav Nærestad.

Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse har innledet samtaler om sammenslåing.

Tekst og foto: Pressemelding

Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank går sammen om å skape en ny og slagkraftig lokal sparebank. Begge banker har i dag en solid markedsposisjon som lokalbank i sine geografiske områder, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i regionen.

– Bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og nå tas det grep for å befeste posisjonen ytterligere som en fremtidsrettet lokalbank i regionen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef Arendal og Omegns Sparekasse.

Bygger en større og mer robust lokalbank

Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank er av den oppfatning at en sammenslåing vil gi en større og mer robust lokalbank som vil være godt rigget til å møte fremtidige utfordringer. Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 9,2 milliarder kroner.

– Det er bra for kundene at deres lokale sparebank nå blir sterkere. Kundetilbudet blir bedre og bredere, samtidig som vi beholder samme nærhet og tilstedeværelse, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

Alle ansatte beholder jobben og alle kontorene består

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Kontorene i Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand skal bestå.

– Utover å skape en bedre bank for kundene våre, ønsker vi å sikre og utvikle attraktive
lokale arbeidsplasser. Det er viktig for oss at ingen av de ansatte skal miste jobben som
følge av sammenslåingen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef i Arendal og Omegns
Sparekasse.

Agder Sparebank

Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Agder Sparebank. Adm. banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte, blir adm. banksjef i den sammenslåtte banken. Det vil i sammenslåingsavtalen innstilles på at adm. banksjef i Arendal og Omegns
Sparekasse, Per Olav Nærestad, velges som styreleder.

– Vi vil skape en ny bank som tar med seg de gode verdiene fra begge bankene. Vi har
utviklet et godt samarbeid, noe som gir oss gode forutsetninger for å møte fremtidens
utfordringer, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

Det forventes at sammenslåingsavtalen skal forelegges bankenes generalforsamlinger for
godkjennelse i mai 2022 og deretter godkjennes av offentlige myndigheter.