Også i år håper en rekke butikker i Risør at folk tenker «Handle lokalt Risør» framfor å kaste seg over Black Friday.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen  Video: Knut Erik Liane, Hans Georg Haaheim og Markus B. Hansen

Det er Cathrine Calmeyer Østvold som i fjor tok initiativet til en mer bærekraftig kampanje for lokale butikker i Risør. Og det hele følges opp i år.

Vi inviterte derfor Cathrine til vårt studio i Havnegata for å snakke om nettopp «Handle Lokalt Risør».