Det er en spennende uke med møter og konferanser på ordførerens agenda. Sjekk noen av tingene Per Kristian Lunden (Ap) har som gjøremål de kommende dagene.

Ordførerens uke:

E18

Arbeidet med plan for ny E18 gjennom Risør og nabokommunene fortsetter som et interkommunalt samarbeidsprosjekt sammen med Nye Veier. Nå arbeides det med innspillene som har kommet til indre linje i høringsperioden i tillegg til at det planlegges en prosess til å utrede større grad av gjenbruk av dagens E18. Vi håper også å få til et møte med Samferdselsministeren så snart som mulig.

Korona

Vi vil ha drøftinger i kommunens kriseledelse tidlig i uka for å vurdere korona-situasjonen og behov for eventuelle lokale tiltak, som det nå er muligheter til. Smittetrykket i Risør er heldigvis fortsatt lavt. Vi vurderer smittesituasjonen både i kommunen, regionen og nasjonalt og avventer også jevnlige råd fra nasjonale helsemyndigheter.

Vestmar-konferansen

Mandag og tirsdag deltar jeg på deler av Vestmar-konferansen på Stabbestad. Denne gang tar konferansen for seg utvikling innen næringsliv både i Vestfold-Telemark og Agder med vekt på utbygging av E18 og en utvidelse av bo- og arbeidsmarked mellom de to fylkene.

Samskaping Østre Agder

Onsdag samler Østre Agder Næringsforum til presentasjon av et samskapings-prosjekt med Universitetet i Agder (UiA) om hvordan etablering av Morrow Batteries vil påvirke samfunnsutviklingen i regionen. Dette er et studentprosjekt som presenteres på rådhuset i Risør.

Kommunestyret

Torsdag er kommunestyremøte på rådhuset. Det er i tillegg til sakene på kartet politikeropplæring om habilitets-regler. Blant sakene er framtidig bruk av Randvik gård og kjøp av aksjer i Risør Parkering AS.

Jul i den hvite by

Søndag ettermiddag er det julegrantenning og for alvor åpning av Jul i den hvite ny – Risør. Det har vært mye lys i byen allerede, og det er hyggelig, men når julegrana tennes blir det virkelig førjulstid.