Foto: Handelens Miljøfond

Tvedestrandsfirmaet Ragg AS skal rydde plast i Risør. Det opplyser Handelens Miljøfond i en pressemelding.

Disse aktørene skal rydde plast i Agder

Rydd Norge-programmet har kommet til Agder, og nå er det avklart hvem som får den viktige jobben med å rydde Norges mest populære kyststrekke for plastforsøpling.

Sørlandet var nordmenns desidert mest populære reisedestinasjon i pandemiens andre år. Turistene skaper liv og røre, aktivitet for lokale virksomheter – og økt risiko for forsøpling. Arbeidet med å rydde den populære kystlinjen settes i gang så snart som mulig, kanskje allerede i november.

– Agderkysten preges av mange små biter plastforsøpling, typisk forbrukersøppel. Det er kanskje ikke den mest synlige plastforsøplingen, men allikevel viktig da små fragmenter av plast er tidkrevende å rydde opp og kan forveksles som mat av dyr. Nå har vi fått på plass fire dyktige aktører som skal rydde plastsøppelet langs kysten i Agder, og gleder oss over å komme i gang også her, sier Anja Stokkan, ansvarlig for Rydd Norge Agder i Handelens Miljøfond.

Nasjonalt ryddeprogram kommer sørover
Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram. Programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond. Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020. Nå er det avklart både hvor det skal ryddes, når det skal ryddes og hvem som skal rydde i de ulike områdene i Agder.

Det har ikke vært mangel på ryddekompetanse langs Norges mest besøkte kystlinje. Fire ulike aktører får dele på oppdraget med å få bort plastsøpla langs kysten i Agder. Aktørene har fått i oppdrag å rydde en kystlinje på totalt 2 190 kilometer.

– Vi er veldig fornøyde med aktørene som skal sette i gang med dette viktige arbeidet. Det er proffe aktører som har gode planer på plass. De har god kompetanse, et stort engasjement og kapasitet til å sette i gang med det viktige opprydningsarbeidet, sier Stokkan.

Faktaboks

Disse skal rydde Agder:

  • RAGG AS (Risør, Tvedestrand, Arendal og Storelva)
  • Green Bay AS (Grimstad og Lillesand)
  • Natur Norge AS (Kristiansand og Mandal)
  • NovuMare AS (Farsund og Flekkefjord

Ryddingen er i gang i flere regioner
Det er første gang i Norgeshistorien at et program går så strukturert til verks for å rydde landet for plastforsøpling. Handelens Miljøfond bruker over 100 millioner på Rydd Norge-programmet i 2021, og rydding er allerede i gang i Nordland, Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark og Oslofjorden og Telemarkskysten.

– Det første målet vi har satt oss er å rydde 40 prosent av ytre kyst, og ryddingen er allerede i gang flere steder langs norskekysten der vi har fått ryddeaktører på plass. Med Rydd Norge-programmet skal vi rydde der det er behov for mer profesjonalisert kapasitet, og områder som i liten grad blir ryddet i dag. Dette arbeidet kommer i tillegg til den viktige innsatsen frivillige bidrar med. Sammen skal vi få plasten vekk fra naturen, avslutter Stokkan.

Faktaboks

Om Rydd Norge-programmet:

  • Norges første nasjonale ryddeprogram
  • Etablert og ledet av Handelens Miljøfond, i samråd med statsforvalteren og flere andre regionale aktører i hvert fylke
  • Målet er at 40 prosent av den ytre norske kystlinjen i Norge, samt prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023
  • Oppdelt i regionale prosjekter og gjennomføringen tilpasses lokale forhold
  • Ble lansert i Lofoten 22. september 2020

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Fondet finansieres gjennom medlemmene som betaler 50 øre for hver plastbærepose de omsetter i Norge.