Kjell Philstrøm og Victor Norman.

Mandag 29.november kl 18.00 lanserers det siste bindet av den nye Risørhistorien i den store salen på Risørhuset.

Tekst: Pressemelding

Det skjer i form av et bokbad der forfatter Victor Norman blir utfordret av historieprofessor Øystein Rian og magister Espen Søbye.

– Rian er en av Norges aller fremste historikere i perioden 1500-1814, og Søbye er en skarpskodd historiker og statistiker, ikke minst kjent fra debatten om Marte Michelets bøker, forteller Kjell Philstrøm, som er leder av redaksjonskomiteen for «Risør Byhistorie».

Det var på et tidspunkt mye offentlig debatt rundt utnevnelsen av Victor Norman som forfatter av det nye historieverket på to bind til byjubileet i 2023.

– Kritikken stilnet da det første bindet ble lansert i juni 2019. Mottakelsen i pressen og ikke
minst blant byens befolkning var meget positiv.

Den første boka omhandlet perioden 1873- 2018. Det siste bindet tar for seg perioden 1500-1873.

– Du er hjertelig velkommen til arrangementet 29.november. Det markerer også sluttføringen av prosjektet Risør Byhistorie, avslutter Kjell Philstrøm.