I dag legges rammene for hvordan Risør kommune skal bruke pengene i 2022. Se det digitale møtet direkte her:

 

Her er sakslista:

Saksliste:

  • PS 21/118 Forespørsel om opsjonsavtale for utvikling av områder på Søndeled Sted: Øren 25A, 25B og 27 gnr. 50 bnr. 39, 45 og 52
  • PS 21/119 Samarbeid om vannområdekoordinator og organisering av vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva i Agder vannregion
  • PS 21/120 Arbeid med reguleringsplan Fv 416 – kostnadsdeling PS 21/121 Anmodning om bosetting av flyktninger 2022
  • PS 21/122 Oppnevnelse av styremedlem til Risør Frivilligsentral
  • PS 21/123 Møteplan politiske møter 2022
  • PS 21/124 Plan for kulturplanen
  • PS 21/125 Kulturutvalgets reglement og ansvar
  • PS 21/126 Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 med budsjett 2022
  • 21/127 Budsjettreguleringer drift 2021