Mediehuset Lisand bistår Gjerstad kommune med å overføre kommunstyremøtet over teams i dag. Her kan du følge møtet dirkete fra klokken 18.

Nedfor ligger sakslista.

Møtedetaljer for møte 16.12.2021

16.12.2021 18:00

Heimat, Brokelandsheia

Nei

 Komplett innkalling_ Kommunestyremøte (16.12.2021) Møteinnkalling Kommunestyret 16.12.2021

Bh.nr Sak.nr Tittel
RS 21/68 20/399 Ordfører: Gjøremål mv. siden forrige møte Dokumenter Behandlinger
RS 21/69 20/399 Kommunedirektøren: Orienteringer fra administrasjonen Dokumenter Behandlinger
RS 21/70 21/163 Innspill til budsjett og handlingsprogram fra samarbeidsutvalget ved Visedal barnehage Dokumenter Behandlinger
RS 21/71 21/1380 Domstolstrukturen i Agder Dokumenter Behandlinger
DS 21/30 20/797 Svar på søknad om ferdigattest på fritidsbolig – gnr 21 bnr 2 i Gjerstad Dokumenter Behandlinger
PS 21/71 20/399 Godkjenning av protokoll fra møte 25. november 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 21/72 21/151 Innbyggernes spørretime Dokumenter Behandlinger
PS 21/73 21/1379 Høringsuttalelse til planprogram for Regional plan for Senterstruktur og Handel, Agder, og Regional plan for mobilitet, Agder Dokumenter Behandlinger
PS 21/74 21/1188 Høring – forskrift om gravplassvedtekter – Gjerstad kirkegård Dokumenter Behandlinger
PS 21/75 21/1375 Handlingsveileder mot vold i nære relasjoner Dokumenter Behandlinger
PS 21/76 21/1372 Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 21/77 21/163 Handlingsprogram for 2022 – 2025 – årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 21/78 21/151 Spørretid Dokumenter Behandlinger