Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) tror Risør kommune vil klare seg gjennom en bebudet smittebølge med egne krefter. Men, helt sikker er han ikke.

Tekst: Tore Myrberg

I dagens koronaoppdatering sier ordføreren at man er i en situasjon hvor ting er uavklart.

– Vi er inne i en tid der vi venter. Ikke nødvendigvis på noe godt. En stor nasjonal smittebølge er bebudet nasjonalt allerede nå og i ukene som kommer. Noen ser for seg at vi nesten alle vil risikere å bli smittet av omikron-varianten, sier Lunden.

Fortsatt lite smitte i Risør

Han sier videre at utfordringen framover er å unngå at for mange blir syke eller må i karantene samtidig.

– I møtet med statsforvalteren i Agder i går ble det snakket om at noen kommuner kan trenge hjelp til sentrale oppgaver hvis mange kommunalt ansatte blir syke på en gang. I Risør kommune gjennomgår vi tjenestene våre med tanke på at mange ansatte kan bli syke eller bli satt i karantene samtidig. Trolig kan vi klare oss med egne krefter og uten ekstern hjelp. Men, det vil dagene og ukene framover vise oss.

Øyeblikksbildet for Risør er at det er lite smitte, og det til tross for at smittetrykket er stort i mange andre kommuner i Agder og nedre Telemark.

– Jeg har tatt opp Risørs smittestatus spesielt med Statsforvalteren i dag. De kan ikke gi noen forklaring på den lave smitten i Risør utover det jeg og andre kan spekulere i. Men, vi vet at smittetallene kan endre seg veldig raskt. Statsforvalteren minner om at det ikke er noen som helst grunn til å tro at Risør vil slippe unna den smittebølgen med omikron som er ventet i dagene og ukene framover.

En positiv elev registrert ved skolestart

Det har i forbindelse med skolestart vært en omfattende selvtesting blant elever, barnehagebarn, lærere og andre ansatte på skoler og i barnehager i Risør.

– Her ble det bare registrert én positiv test. Vi har også bare registrert én positiv test av 20 PCR-tester som ble tatt mandag. Inntil videre får vi altså glede oss over lave smittetall, men uten å senke smittevernet og fortsette med vaksinering og testing i stort tempo.

Fortsatt er det også en sterk oppfordring fra ordfører Lunden om at de som ennå ikke har tatt vaksinen, nå benytter muligheten til å gjøre dette.

– Jeg oppfordrer folk til å snakke om vaksine på arbeidsplasser, i vennelag og familier for å overbevise vaksine-nølene om hvor viktig det er å ta vaksinen. Risør kommune tar i mot alle etternølere uten noen form for bebreidelser eller moralske pekefingre. Tvert i mot er vi veldig glade for at etternølere velger å vaksinere seg.

Kan vaksinere seg i Grimstad

I tillegg til vaksinering ved Frydenborg-senteret tilbys alle fra Risør drop-in vaksinering ved Universitetet i Agder i Grimstad. Her er der Forsvaret som setter vaksiner sammen med Grimstad kommune.

Og som en oppsummering gjentar ordfører Per Kristian Lunden de viktigste momentene i dagens koronaoppdatering.

– Vi venter i stor spenning på smitteutviklingen de neste ukene. Ta vaksiner, test deg ved symptomer eller nærkontakt med smittede og fortsett med godt smittevern. Vi går mot lysere tider utover vinteren og våren. Kanskje vi også ser en slags ende på korona-tiden? I alle fall før sommeren.