Apoteker Sebastian Lawicki ved Apotek 1 Risør setter en vaksine.

Nå kan du få koronavaksinen hos Apotek 1 i Risør. Sjekk denne pressemeldingen, hvor du også finner lenke for å bestille time.

Det er for øvrig de samme regelen for tidsintervall for når du kan vaksineres uansett om du tar vaksinen hos Apotek 1 som om du tar den hos kommunen.

Apotek 1 Risør bistår med koronavaksinering

Risør kommune har inngått en avtale med Apotek 1 Risør for å øke tempoet i koronavaksineringen.

Et år etter at apotekfarmasøyter fikk retten til å rekvirere influensavaksiner, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt kommunene om å se til apotekene for å få fart på koronavaksineringen. Apotek 1 er glade for at kommunen ønsker å benytte apotekene.

– Vi er veldig glade for at apoteket kan brukes som vaksineressurs for å bekjempe denne pandemien, og at vår rolle som lavterskel helsetilbyder blir enda mer synlig for folk flest, sier apoteker Sebastian Lawicki ved Apotek 1 Risør.

Erfaringer fra koronavaksinering i andre apotek i kjeden tilsier at tilbudet bidrar til at flere velger å vaksinere seg. Apoteket setter både første, andre og tredje dose.

– Det er virkelig meningsfullt å kunne bidra med å øke tempoet i vaksineringen. Nå håper vi at flere velger å vaksinere seg, sier apotekeren.

Gode grunner til å sette vaksinen på apoteket

Det er flere gode grunner til å sette vaksinen på apoteket.

  1. Apoteket er tilgjengelig for folk, med lengre åpningstider.
  2. Apoteket har utdannet vaksinatører, og det er like trygt å sette vaksinen på et apotek som på et vaksinasjonssenter.
  3. Apoteket har tid til å snakke med folk som har spørsmål, og er vant til å gi råd om legemidler og eventuelle bivirkninger.
  4. Apoteket er tilgjengelig på telefonen hele åpningstiden, og man kan booke time eller stille spørsmål om det er noe man lurer på.
  5. Apoteket har i tillegg til timebestillinger også muligheten til drop-in, dersom man brått bestemmer seg for å ta en vaksine.

Du kan bestille time for koronavaksinasjon hos Apotek 1 Risør, Strandgata 15 gjennom lenken https://www.helseboka.app/booking/staff/3703960   eller ringe apoteket på telefon 37 14 90 90 for å avtale time.

Vaksine mot korona leveres i flerdosehetteglass, som har begrenset holdbarhet etter at glasset er åpnet, derfor ønsker apoteket helst timebestilling.