23 personer i Risør fikk i dag beskjed om at deres PCR-test er positiv for covid-19. Ytterligere ni har meldt om positive selvtester.

Tekst: Tore Myrberg

Omikron-varianten av korona har dermed fått et  godt fotfeste også i Risør. Totalt 23 positive tester ble registrert tirsdag ettermiddag med utgangspunkt i 53 PCR-tester som ble tatt mandag.

– Mange av de positive er voksne i 30-årene, men det er også barn med smitte. Den nye smitten er spredt på flere familier, ulike grupper og med svært ulike sannsynlige smittekilder. Det er både uvaksinerte og vaksinerte blant de smittede, forteller ordfører Per Kristian Lunden.

De nye smittetallene gjør samtidig at en rekke personer nå er isolerte.

– Det er nå totalt 38 isolerte i Risør kommune og det er i dag meldt inn ni positive selvtester. Disse vil, sammen med andre med symptomer, ta PCR-tester i morgen. Det er ventet flere smittede i Risør i dagene framover.

Økningen i smittetall er forventet, ikke minst ut fra økt smitte i nabokommunene.

– Risør inngår i et bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser i regionen. Også mange skoleelever krysser kommunegrenser hver dag.

Kriseledelsen i Risør kommune har hatt møte tirsdag ettermiddag.

– Det vil ikke bli innført spesielle tiltak utover de nasjonale regler og råd som gjelder. Oppfordringen er fortsatt å vaksinere seg, teste seg ved symptomer og følge de smittevernreglene som gjelder, avslutter ordføreren.