Næringssjef Bård Vestøl Birkedal synes å merke en positiv trend for lokalt næringsliv, til tross for utfordringer rundt pandemien.

Intervjuer: Tore Myrberg  Regi: Knut Erik Liane  Foto: Markus B. Hansen og Adrian Lokander

Han har derfor stor tro på perioden vi går inn i, og ser muligheter for både regionen generelt og for Risør.

– Det er flere større etableringer og på gang nå. Jeg vet ikke om det er ringvirkninger rundt Morrow og den positivismen rundt Sørlandet som jeg opplever for tiden, men vi ser også her i Risør at det kan komme noen spennende nyheter i nærmeste tiden som kan bli veldig gøy, sier Birkedal.

På spørsmål om det er konkrete etableringer på vei, blir imidlertid næringssjefen litt mer hemmelighetsfull.

– Det er gode prosesser på gang, sier han lurt.

Som en kort oppsummering av de snaue to årene med pandemi som vi så langt har vært igjennom, sier Birkedal at man ikke har opplevd noe stort antall med konkurser lokalt her i Risør.

– Det har vært bedrifter som har gått veldig bra, også har vi bedrifter som har vært mer jojo og opplevd både gode perioder og full nedstenging og store utfordringer. Men, vi har klart oss, alt i alt, veldig bra. Lite bedrifter som har forsvunnet, og heller flere bedrifter som har kommet til.

Se hele intervjuet med næringssjefen i videovinduet øverst i denne saken.