Nye utbyggingsprosjekter tvinger fram en større bopliktdiskusjon i Risør. Det mener Kai Magne Strat, som er gruppeleder for Risør Høyre.

Tekst: Tore Myrberg  Regi: Knut Erik Liane  Foto: Adrian Lokander og Markus B. Hansen

Strat sier han er fornøyd med at partiet, til tross for at de er i mindretall i kommunestyret, på tampen av fjoråret fikk lagde en modell som fikk ned eiendomsskatten. For året som vi er inne i, er det flere saker han nevner som viktige for Risør.

– Det viktigste blir å få til vekst. Det er den største utfordringen kommunen har. At vi blir stadig færre innbyggere. Så er spørsmålet hva vi kan gjøre for å skape den veksten, sier Strat.

Må tørre å bruke

Samtidig peker han på hva han tror kan gi en positiv effekt.

– Vi må tørre å investere. I min verden har man alltid brukt penger før det kommer mer inn. Det er kanskje den store forskjellen på privat og offentlig slik jeg har opplevd det.

Han spår også store diskusjoner om boplikten.

– Nå kommer det flere prosjekter, både bynært og litt utenfor som vi politikere må ta stilling til, og hvor boplikten blir en del av den diskusjonen. Vi har nedfelt i programmet vårt at vi vil ta bort boplikten.

I gang med rekrutteringen

En annen ting Strat er opptatt av, er at man får inn flere unge mennesker i risørpolitikken. Han sier Høyre er i gang med rekrutteringen, og at de spesielt har fokus på å få med flere unge damer.

– Jeg skulle gjerne sett at det var flere unge mennesker med i kommunestyret. Det er mange godt voksne der, meg selv inkludert, og vi må få et større mangfold.

Han tror alle partiene i Risør vil ønske nye krefter velkommen inn i politikken.

– Jeg utfordrer ofte folk og sier at «du som er så politisk engasjert burde være med i et parti». Har du lyst til å engasjere deg politisk, så er du hjertelig velkommen.

Se hele videoen med Kai Magne Strat øverst i denne saken.